Par TATO datubāzi

Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāzē ir uzkrāta informācija par tirgū esošajiem tūrisma aģentiem un tūrisma operatoriem, kā arī informācija par tūrisma operatoru klientu iemaksātās naudas drošības garantijas nodrošināšanu. Sistēma tiks uzturēta līdz 2019. gada 30. jūnijam, lai nodrošinātu informācijas par tūrisma aģentiem un tūrisma operatoriem pieejamību potenciālajiem ceļotājiem pārejas periodā, kad tūrisma aģentiem un tūrisma operatoriem jāpārreģistrējas Patērētāju tiesību aizsardzības centra uzturētajā datubāzē un jāsaņem speciālā atļauja (licence).

TATO datubāzi var izmantot potenciālie ceļotāji, lai pārliecinātos, vai tūrisma komersants ir reģistrējis savu darbību kā tūrisma aģents vai tūrisma operators, kā arī, vai izvēlētais tūrisma operators ir nodrošinājis klientu iemaksātās naudas drošības garantiju. Garantija ir nepieciešama, lai gadījumā, ja tūrisma operators nespēj pilnībā vai daļēji izpildīt līgumsaistības pret klientu līdz savas maksātnespējas procesa pasludināšanai vai savas maksātnespējas gadījumā, nodrošinātu saistību neizpildes vai daļējas neizpildes rezultātā radušos zaudējumu kompensāciju klientam, kā arī tūrista atgriešanu valstī, no kuras sācies ceļojums, ja līgumā nav noteikts citādi.

TATO datubāzi var izmantot arī paši tūrisma operatori un aģenti, izvēloties sadarbības partnerus, pārliecinātos par publicēto datu aktualitāti un saņemtu atgādinājumu par drošības garantijas termiņa beigām.

Vairāk informācijas par jauno tūrisma aģentu, tūrisma operatoru un saistītu tūrisma pakalpojumu regulējumu, pieejama Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājas lapā: 
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/kompleksu-un-saistitu-turisma-pakalpojumu-sniegsana  
 

Veiksmīgus un jaukus Jums ceļojumus!

Ar cieņu,
Jūsu Ekonomikas ministrija